SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Handbollsklubben Ankaret

Medlemsbrev 20230321
2023-03-21 17:54

Bästa medlemmar i HK Ankaret

Vår förening och vi i styrelsen befinner oss för närvarande i en medial storm som har antagit proportioner som saknar motstycke i föreningens historia. I tidningar och på Sociala Medier skrivs om “skandalen i HK Ankaret” och det är smärtsamt att följa både mediarapporteringen och många av de kommentarer på sociala medier som följer på den.

I ett sådant här läge är det svårt eller i princip omöjligt att få ut styrelsens information via de mediakanaler som nu rapporterar. Styrelsens uppdragsgivare och viktigaste målgrupp är alla våra medlemmar och vi vill med denna skrivelse informera och ge vår beskrivning.

Huvudsakligen blir HK Ankarets styrelse kritiserade för tre olika saker:

  • Beslutet som innebär att föreningen tackar nej till allsvenskt spel kommande säsong
  • Tidpunkten för när detta beslut fattades av styrelsen
  • Hur och när beslutet kommunicerades till ledare och spelare i representationslaget på herrsidan

1) Beslutet

HK Ankaret är en förening med över 700 medlemmar. Vår verksamhet har varit igång sedan 1975 och vi hoppas att den skall frodas i många år framöver. Föreningen har som en tydlig inriktning att vara en barn- och ungdomsförening och ett av våra uttalade mål är att behålla “så många som möjligt så länge som möjligt” inom handbollen. När det gäller våra representationslag så är vår uttalade ambition att de skall spela på en tillräckligt hög nivå i handbollens seriesystem för att det skall vara utmanande och stimulerande för våra ungdomar att ta en plats i representationslaget. Denna ambition följer av målet att behålla så många som möjligt, inklusive spelare som har en hög ambitionsnivå med sin handboll.

Därmed sagt finns det inget uttalat “förbud” mot en elitverksamhet inom föreningen om en sådan möjlighet skulle uppkomma.

Däremot finns det en tydligt uttalad begränsning i styrelsens mandat att budgetera när det gäller hur stor andel av föreningens medel som får lov att avsättas för seniorverksamheten i klubben. Denna begränsningsregel existerar för att minimera risken för att en för stunden sittande styrelse skall kunna fatta beslut som äventyrar föreningens ekonomi. I våra nu gällande ekonomiska principer är denna begränsning definierad som maximalt 20% av klubbens eget kapital vid ingången av verksamhetsåret. För innevarande säsong 2022/23 ligger vi ganska precis på denna nivå. Styrelsens uppskattning är att det skulle krävas minst en fördubbling av denna %-andel för att möjliggöra spel i allsvenskan kommande säsong.

Vidare finns en uttalad ambition inom föreningen att en stor andel av spelarna i representationslagen på såväl dam- som herrsidan skall vara egna produkter. Målsättningen här är kvantifierad till 50%. För vårt damlag ligger vi väl inom ramen för detta mål medan vårt herrlag ligger en bit under. Här har styrelsen gjort bedömningen att det finns skäl att frångå principen de senaste säsongerna då vi samtidigt har haft svårt att bemanna ett junior och U-lag på herrsidan.

En annan begränsning för möjligheterna till elithandboll inom föreningen är att vår hemmaarena Borgebyhallen inte uppfyller de krav som ställs från svenska handbollsförbundet, SHF, för spel på högre nivå än Division 1. Från SHF’s sida har man framfört möjligheten till spel på annan ort. Detta har styrelsen betraktat som ett orealistiskt alternativ då vi skulle tappa den lokala förankringen och det skulle innebära en ytterligare ekonomisk belastning. Söndag morgon kl. 09:05 meddelade SHF att man ger HK Ankaret en tillfällig dispens för allsvenskt spel i Borgbyhallen. Dispensen är tidsbegränsad och gäller fram till den 31 december 2023 och enskilda matcher kan undantas från dispensen. För förnyad dispens under resterande del av säsongen kräver SHF att HK Ankaret i samarbete med kommun eller privat byggherre kan presentera en dokumenterad och trovärdig plan för en utbyggnad/ombyggnad av Borgebyhallen alternativt en annan arena i samhället som uppfyller kraven.

Styrelsens beslut baserat på ovan beskrivna förutsättningar var att klubben för närvarande inte har de ekonomiska, sportsliga eller hallmässiga förutsättningar som krävs för spel i allsvenskan.

Från styrelsens synvinkel uppfattar vi detta beslut som ansvarstagande för föreningen som helhet och förutom den känslomässiga delen ett enkelt beslut att fatta. I vårt närområde finns ett flertal exempel på föreningar där man valt en annan väg i motsvarande situation och där föreningen i efterhand hamnat i en ekonomiskt ohållbar situation. Ett näraliggande exempel inom vår egen sport kan vara H43 vars verksamhet försattes i konkurs 2014 och har varit under återuppbyggnad sedan dess.

 

2) Tidpunkten för beslut

För att fatta ett välgrundat och objektivt beslut är det alltid en fördel att ha samtliga beslutskriterier så klara som möjligt. Det är också lättare att fatta beslut när man har något konkret att ta ställning till, även om man självklart ofta tvingas besluta om ett förutbestämt agerande vid en viss situation.

Samtliga kriterier som ligger till grund för styrelsens beslut är rörliga över tid. Ekonomin är självfallet inte konstant, det har alla fått erfara den senaste tiden med kraftigt ökad inflation, stigande räntor etc. men kan också påverkas positivt på kort sikt om exempelvis en ny sponsor skulle tillkomma. Andel egna produkter i A-laget varierar över tid och det senaste beskedet från SHF när det gäller Borgebyhallen har som sagt kommunicerats så sent som i söndags morse.

Ett beslut fattat vid en viss tidpunkt kan alltså behöva omvärderas vid en senare tidpunkt.

Föreningens ekonomi är i grunden sund men vi har en mer ansträngande situation idag jämfört med före pandemin. Vi har fortfarande något färre medlemmar, vi har kraftigt ökade kostnader till följd av inflationen och vi har högre personalkostnader nu jämfört med förra säsongen. Vi tappade dessutom en del sponsorsintäkter i samband med pandemin. När det gäller sponsorer så bedriver föreningen ett intensivt arbete och vi har bra dialog med både befintliga och potentiella sponsorer. Vi befarar dock att detta arbete försvåras kopplat till den konjunkturnedgång vi nu ser, detta har vi fått bekräftat från andra och betydligt större föreningar som brottas med samma problem. Föreningen kommer att gå med ekonomiskt minusresultat denna säsong (vilket också var budgeterat) och styrelsens bedömning är att föreningen kommer att ha ett eget kapital på cirka 2 mkr vid utgången av nuvarande verksamhetsår.

En annan aspekt som påverkar tidpunkten för beslut är att SHF begär besked maximalt ett dygn efter sista matchen i seriespelet. Föreningar som kvalificerade sig för kvalspel eller direkt uppflyttning hade således tid på sig fram till kl 23:59 måndag den 20 mars att lämna besked till SHF.

Baserat på det som beskrivs ovan var styrelsens bedömning att ett slutgiltigt beslut inte kunde fattas förrän i söndags förmiddag vid extrainsatt styrelsemöte söndag den 19 mars kl 10:00.

 

3) Hur och när beslutet kommunicerades

Att en eller flera av beslutsunderlagen skulle kunna leda fram till ett beslut att tacka nej till allsvenskt spel har varit känt av styrelsen såväl som av ledare och spelare i vårt representationslag.

För att säkerställa att samtliga var införstådda med denna möjlighet valde styrelsen att samla spelare och ledare för ett informationsmöte den 6 mars 2023. I samband med detta delgavs information om de beslutskriterier som styrelsen kommer att behöva värdera i händelse av direkt kvalificering till allsvenskan eller erbjudande om en kvalplats. Styrelsen var också tydlig i samband med detta möte att utfallet skulle kunna bli ett beslut att tacka nej.

Som nämnt ovan fattades det slutgiltiga beslutet på morgonen den 19 mars i samband med ett extrainsatt styrelsemöte. Vidare beslutades om att samla laget efter matchen för att informera om det beslut som var taget. I samband med detta ville styrelsen samtidigt framföra frågan till laget hur man ställer sig till att genomföra eventuellt kvalspel ifall utfallet i söndagens match hade lett till en tabellplacering som innebär erbjudande om kval.

Styrelsens plan för när beskedet skulle delges ledare och spelare kunde dock inte genomföras. Spelare i laget hade blivit informerade om styrelsens möte på förmiddagen och laget villkorade sin medverkan i söndagens match mot att man omgående skulle få besked om vad som diskuterats och vad som eventuellt beslutats.

Styrelsen accepterade denna begäran och informerade ledare och spelare om beslutet att tacka nej till en direkt uppflyttning till allsvenskan om det skulle bli utfallet efter söndagens match. Känslostormen som detta besked ledde till var mycket kraftig och givetvis fullt förståelig. I den efterföljande diskussionen gjorde såväl ledare som spelare klart för styrelsen att man absolut inte var intresserad av något kvalspel om det skulle bli aktuellt och att detta skulle bli den absolut sista matchen för dem i Borgebyhallen och i HK Ankarets matchtröja.

Direkt efter mötet blev information om händelsen skickad till media och styrelsen har efter bästa förmåga försökt ställa upp och besvara de frågor som har inkommit.

 

Styrelsens besked och slutord

Till att börja med vill vi från styrelsens sida betona att vi står bakom beslutet som är fattat. Om föreningens medlemmar anser annorlunda så är styrelsen villig att omgående ställa sina platser till förfogande.

Under de två dagar som nu passerat sedan “skandalen i HK Ankaret” rullades ut i media så har styrelsen och representanter för laget haft en intensiv och i vissa delar konstruktiv dialog. Det framgår av dessa diskussioner att informationsflödet från styrelse till ledare och spelare i laget har varit bristfällig och att många i representationslaget har saknat inblick i föreningens förutsättningar till spel på högre nivå.

Denna bristande information är beklaglig och vi vill från styrelsen sida framföra en ursäkt till spelare och ledare i representationslaget över att informationen från föreningen har varit bristfällig och alltför sen. Vi hoppas att vi kan mötas i detta, att vi kan fortsätta dialogen och nå en lösning som innebär att vi ser många i nuvarande spelartrupp inom ramen för HK Ankarets verksamhet även kommande säsong.

Vi hoppas att vi med dessa ord har lyckats förmedla vår version till våra medlemmar, ledare och spelare.

 

Styrelsen HK Ankaret


Nyhetsarkiv
2024-04-12 16:00
HK Ankaret har sorg2024-02-28 15:57
Årets Spelarenkät2024-01-21 22:40
Välkommen till Ankaret2023-09-17 20:13
Styrelsen 2023-242023-08-27 20:28
Är du vår nya kassör?2023-07-28 14:59
Medlemsbrev 202303212023-03-21 17:54
Ankaret + HMC = Sant2023-02-07 10:13
Ankaret Enkäten 20232023-02-01 09:22
Ordföranden summerar2022-04-19 11:08
2022-03-03 13:59
Vaccinationsbevis2021-11-30 13:33
2021-11-15 15:34
HK Ankarets Styrelse2021-09-29 16:47
Årsmöte 30 augusti 2021-08-26 09:51
Bjerredsloppet 20212021-04-16 14:33
2020-12-30 15:25
Giab2020-12-22 14:44
2020-11-20 15:25
Corona information2020-03-16 11:00
LEDARUTBILDNING2020-02-20 16:25
2019-11-06 11:51
Söndag 7 april 15:302019-04-06 13:12
2018-05-24 14:01
Nyheter från HK Ankaret2018-05-02 10:21
Kansliet2018-04-17 15:34
2018-04-11 10:07
HK ANKARET till DIV 12017-03-19 08:51
Summercamp 20172017-02-14 12:27
Sverigecupen2016-11-15 14:15
Några bra cuper2016-11-01 10:05
www.paskacupen.se. 2016-11-01 10:03
Funktionärsutbildning2016-08-22 14:27
Tjäna pengar till laget2016-02-18 11:53
Adressändring2016-02-08 15:45
2015-12-09 14:16
HK ANKARET2015-11-29 20:12
Kallelse till årsmöte2015-09-21 10:36
HK Ankaret fyller 402015-09-02 20:32
 
Matchprogram USM F14
Ankaret Shop
Våra sponsorer